บริษัท พฤทธ์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่มวุฒิวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบติดตั้งมากกว่า 200 โครงการ ทั้งงานระบบไฟฟ้าภายใน/ภายนอกอาคาร รวมถึงการติดตั้งระบบ Solar PV Rooftop ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก  แต่ผู้ติดตั้งหลายรายยังขาดความใส่ใจในมาตรฐานงานติดตั้ง ไม่เข้าใจในที่มาของข้อกำหนดหรือมาตรฐานต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ/ประสิทธิภาพการผลิตหรือส่งจ่ายของระบบไฟฟ้า ระบบ Solar PV Rooftop  เราจึงได้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและมีคุณภาพด้วยความใส่ใจในมาตรฐาน และด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เราสามารถบอกหรือแนะนำได้ว่าแบบไหนดีหรือไม่ดี แบบไหนเป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อลูกค้ามากที่สุด และแบบไหนถึงจะได้ระบบที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานยาวนาน รับประกันผลงานและความพึงพอใจโดยบริหารงานของวุฒิวิศวกร...     
บริษัท พฤทธ์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด